REDUSER KOSTNADEN.  ØK SIKKERHETEN.  SPAR TID.

INSPEKSJON

Inspeksjon ved hjelp av droner gir deg verdifull og oppdatert informasjon for å ta de beste beslutninger. Ved å bruke droner får du raskere, mer miljøvennlig og ikke minst sikrere tilgang til område som kan være vanskelige å nå.

Vi kan levere live-feed som gjør at du kan vurdere tilstanden uten å utsette personell for risikoen det kan innebære å utføre den samme jobben. Våre droner er skreddersydd for oppgaven og har mulighet til å fly dag og natt og har også zoom-mulighet under flyvingen, noe som gjør at vi sparer tid i postproduksjon for å analysere bildene/filmen – men ikke minst vi har ikke behov for å fly tett på kritiske områder for å finne de detaljer du er på jakt etter.

LANDMÅLING

Droner har revolusjonert tradisjonell landmåling. Droner er et godt supplerende verktøy i forhold til tradisjonell oppmåling. Kvaliteten på dataene vi innhenter ved hjelp av droner brukes til fotogrammetri, 3D modeller, volumberegninger og tradisjonell oppmåling av prosjekter. Våre droner gir deg ned til centimeter presisjon og data som er svært nøyaktige for videre bruk. Om ønskelig levere vi også data ved bruk av LIDAR for avanserte 3D modeller / punktsky. Hos Dronekontoret kan du velge om vi skal levere ferdig bearbeidet data eller om du ønsker rådata levert.

NATURFORVALTNING

Hva er tilstanden på din avling, vet du hvilke deler av avlingen som bør gjødsles eller hvilken tilstand skogen din er i ? Dronekontoret har partnere på analyse av data som du trenger blant annet i planteproduksjon så du kan justere din innsatsfaktor gjennom sesongen. Droner brukes i dag ofte også for å kartlegge tilstanden på større parker og skogsområdet.

EIENDOM/TERMOGRAFI

Vi bruker droner til prosjektering, utvikling, salg, forvaltning og vedlikehold av eiendom. Eiendomsbransjen er kanskje en av de bransjene som har størst nytte av droner. Vi har spesialisert oss på å tilby tjenester i hele verdikjeden av eiendoms sektoren. Mange av våre mest vellykkede oppdrag er knyttet til utvikling av eiendom samt forvaltning av eiendom. I tillegg har vi spesialkompetanse på bruk av termografiske sensorer på droner.

FOTO/FILM

Dronekontoret har mange års erfaring i bruk av droner innenfor foto & filmbransjen. Ved bruk av droner har vi økt effektiviteten på opptak, gjort utilgjengelig steder tilgjengelig for droner og dermed også unike nye vinkler. Våre droner har høyoppløselige kamera som gir den høyeste oppløsning vi trenger for det beste resultatet. Ved å være godkjent i den strengeste operatørklassen fra Luftfartstilsynet har vi også mulighet til å utføre oppdrag på kveld/natt hvis dette gir de beste bilder for deg. Dronekontoret har spesialisert seg på panoramabilder ved hjelp av droner.

REDUSER KOSTNADEN. ØK SIKKERHETEN. SPAR TID.

Kontakt Oss

info@dronekontoret.no

    Dronekontoret © 2020 / Org.nr: 916 872 690